Gnosjö kommun logotype

Fyll i direktkontaktinformation. Om direktkontaktinformation inte behövs tar du bort hela textmodulen.

Kris och beredskap

Syftet med krisberedskap är att värna liv, hälsa och samhällets funktioner. Men också att upprätthålla vår demokrati, vår rättssäkerhet och våra mänskliga fri- och rättigheter.

Hitta snabbt