Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Felanmälan
Felanmäl eller lämna en synpunkt via vår e-tjänst på Infracontrol.com. Du kan också ladda ner och använda appen "Felanmälan Gnosjö kommun".

Akut ärende, under kontorstid
Om ditt ärende gäller ett akut fel under kontorstid, ring kommunens växel.
Gäller ditt ärende vatten och avlopp, kontaktar ni VA-enheten på tel. 0370-331083

Akut ärende, utanför kontorstid
För vatten och avlopp efter kontorstid: journummer 036-137 116.
För kommunala fastigheter efter kontorstid: journummer 0370-33 10 50.

Synpunkter kring återvinningsstationer
SÅM ansvarar för Gnosjö kommuns återvinningsstationer: 010-414 47 00.

Felanmälan

Om du upptäcker att något är trasigt, inte fungerar eller om en plats känns otrygg, kan du felanmäla det till oss. Det kan handla om till exempel gator, torg, parker, gatubelysning, vatten och avlopp.

Så här gör du en felanmälan

Beskriv felet så noga du kan. Bifoga gärna en bild och markera ut platsen på kartan för snabbare hantering.

Du kan felanmäla genom vår e-tjänst eller använda appen "Felanmälan Gnosjö kommun". Appen laddar du ner på din telefon.

Exempel på vad du kan felanmäla

 • Gator och skyltar
 • Gatubelysning
 • Grönområden och parker
 • Gång- och cykelvägar
 • Lekplatser
 • Stränder och badplatser
 • Trafik och parkering
 • Vandrings- och cykelleder
 • Vatten och avlopp, dock ej enskilt avlopp
 • Vinterväghållning
 • Kommunal fastighet
 • Skadegörelser

Handläggningstid

Alla ärenden som kommer till oss registreras och dokumenteras. De besvaras om det finns angivna kontaktuppgifter. Ärenden hanteras olika snabbt. I vissa ärenden kan du få besked direkt. Om ärendet är svårare att lösa eller att flera parter och verksamheter är inblandade, då kan det behövas mer tid.

Akuta fel på vatten, avlopp, fastigheter

Om ditt ärende gäller ett akut fel under kontorstid, ring kommunens växel. Är det utanför kontorstid använder du journummer. Du hittar kontaktuppgifter i kontaktrutan högst upp på den här sidan.

Synpunkter på vägar

Det är endast kommunala vägar du ska felanmäla i den här e-tjänsten. Vänd dig till Trafikverket med din felanmälan om vägen är deras och till den privata väghållaren om det gäller en privat väg. Tekniska kontoret på Gnosjö kommun är behjälpliga med information om vägen är kommunal, statlig eller privat.

Synpunkter på gatubelysning

Felanmälan av gatubelysning görs i den här e-tjänsten.
Kommunen är endast operativt ansvarig för gatubelysningen och Vattenfall AB är utförande entreprenör.

Synpunkter på återvinningsstationer

Felanmälan av återvinningsstationer måste göras direkt till kommunalförbundet Samverkan, återvinning och miljö, SÅM. Se kontaktuppgifter i kontaktrutan högt upp på denna sida. SÅM ansvarar för Gnosjö kommuns återvinningsstationer på följande platser:

 • Gnosjö, Hemvärnsvägen
 • Hillerstorp, Industrigatan
 • Hillerstorp återvinningscentral
 • Kulltorp, Bygdevägen
 • Nissafors, Köpmangatan
 • Åsenhöga, Örerydsvägen
 • Gynnås återvinningscentral

Enskilt avlopp

Utanför tätorterna finns inte alltid avloppsnätet utbyggt, då ansvarar du själv för ditt avlopp. Men vi kan bistå dig så att du får en bra lösning. Vänligen kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.

Personuppgifter

När du felanmäler kan vi behöva behandla personuppgifter. Det är för att kunna ge dig den återkoppling ärendet kräver.

Läs mer på sidan "Integritetspolicy för appen Felanmälan Gnosjö kommun."

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan