Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Hemrehabilitering, anhörigsamordnare, demenssamordnare och minnesteam
Nås via kommunens växel.


Biståndshandläggare
Nås via kommunens växel.
Vi har telefontid måndag-fredag 8.30-9.30.

Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av skador i hjärnan. Det finns stöd att få när man fått en demenssjukdom.

Personer som drabbas av demens får ofta sämre minne. Det kan bli svårare att klara av vardagliga sysslor. Andra förmågor som kan påverkas är språket, tidsuppfattningen och att kunna orientera sig.

Vanliga symtom kan vara oro, nedstämdhet och förändringar i beteendet. Personer som drabbats avv demenssjukdomen kan därför behöva stöd från sin omgivining.

Detta kan vi hjälpa till med

 • Rådgivning, samtal och stöd
 • Förmedla kontakt med biståndshandläggare för att ansöka om att få hemtjänst
 • Anhörigstöd
 • Ansökan till dagverksamhet för personer med demenssjukdom
 • Erbjuda deltagande i anhörigträffar för makar, sambor, särbor och vuxna barn
 • Kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast för att få information om hjälpmedel som kan förenkla vardagen.

Så här gör du för att få hjälp

 • Om du misstänker att du rabbats av en demenssjukdom ska du höra av dig till din vårdcentral, Din vårdcentral utreder dina svårigheter och ställer diagnos.
 • För rådgivning och till stöd till både dig som drabbats och dina anhöriga hör av du av dig till minnesteamet.
 • För hjälpmedel kontaktar du hemrehabiliteringen.
 • För att få delta i anhörigträffar och få anhörigstöd kontaktar du anhörigsamordnaren eller demenssamordnaren.
 • För övriga frågor kontaktar du biståndshandläggare.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan