Gnosjö kommun logotype

Stöd för vuxna

Alla kan må dåligt och ha problem ibland. Då kan du få hjälp i olika form. Här hittar du det stöd vi kan erbjuda dig som är vuxen.

Hitta snabbt

Ansöka om God man eller förvaltare

Här hittar du information om vem som har rätt till God man eller förvaltare och hur du gör för att ansöka.

Beroende hos vuxna

Hos oss kan du som är vuxen få hjälp vid beroende av alkohol, droger eller spel om pengar.

Boende för äldre

Här hittar du information om bostäder för dig som är äldre, eller för dig med stort omsorgsbehov.

Dagverksamhet och träffpunkt

I vår kommun finns två dagverksamheter för äldre. Träffpunkten på Rosendal är för alla över 65 år. Den andra är på Bäckgården och är för personer med demens.

Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom, som orsakas av skador i hjärnan. Det finns stöd att få vid demens.

Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet

Hälsocenter

Här kan du få coachning, stöd och gemenskap när du behöver förändra olika levnadsvanor.

Personligt ombud

Ett personligt ombud är ett fristående stöd för dig med en psykisk funktionsnedsättning. Ombudet hjälper dig att få det stöd du behöver och har rätt till.

Restaurang Rosens Matsedel

Restaurang Rosen är öppen för pensionärer bosatta i kommunen, anhöriga till boende på Rosendal och för kommunanställda i tjänst.

Sjukvård och rehabilitering i hemmet

Om du inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, kan du ha rätt till hemsjukvård eller hemrehabilitering.

Stöd i vardagslivet och hemmet

Om du behöver extra stöd i din vardag på grund av sjukdom, åldrande eller annan orsak kan du få vård, omsorg och stöd.

Stöd vid psykisk ohälsa

Vid psykisk ohälsa kan du få stöd i form av sysselsättning, boendestöd eller social rehabilitering.

Våld i nära relationer

Det finnas våld som skadar, smärtar eller kränker i nära relationer. Det finns hjälp, både för dig som utsätter någon och för dig som är utsatt.