Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Biståndshandläggare/LSS-handläggare
Nås via kommunens växel.
Vi har telefontid måndag-fredag 8.30-9.30.

Avlastning i hemmet för äldre

Om du vårdar en anhörig i ditt hem, kan du få avlösning som tillfälligt tar över vården. Det ger dig tid för avkoppling och egna aktiviteter.

Då kommer personal från hemtjänsten och tar hand om den du vårdar i ert hem. På så sätt kan du få lite tid att göra något för din egen del. Du kan få avlösningen under dagtid på vardagar.

Så här ansöker du

Det är den som du stöttar, som ansöker om avlastning. Vår biståndshandläggare går sedan igenom med dig hur din situation är och hur ditt behov av stöd ser ut. Vår handläggare kommer att ställa frågor om hur du har det i din vardag och vad som begränsar dig från att leva ett tryggt och självständigt liv.

Handläggaren inleder en utredning och fattar ett beslut om du har rätt till det stöd du ansöker om.

Du når biståndshandläggare via telefon, se uppgifter under kontakt överst på sidan. Du kan också skicka in din ansökan via knappen längre upp på sidan.

Om du inte får anhörigstöd

Om den du vårdar inte får anhörigstöd, kan du överklaga beslutet. I det skriftliga beslutet från handläggaren finns information om hur det går till att överklaga. Handläggaren kan även hjälpa dig med din överklagan.

Avgifter och kostnader

Du kan få avlösning i hemmet utan avgift i upp till 10 timmar per månad. För övrigt stöd tar vi ut en avgift per timme. Hur stor avgiften blir beror på inkomst och hur mycket hjälp du behöver.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan