Gnosjö kommun logotype

Stöd vid funktionsnedsättning

Här kan du hitta vilket stöd som finns vid funktionsnedsättning, vilken avlastning anhöriga kan få och annan service.

Hitta snabbt

Boendestöd

Du som har en psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få boendestöd.

Bostadsanpassning

Du med bestående funktionsnedsättning kan få ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad för att förenkla ditt dagliga liv.

God man, förvaltare

Du kan få hjälp av god man eller förvaltare om du inte klarar av att sköta dina räkningar, om du har svårt med myndighetskontakter eller kontakter med vården.

Kontaktperson för dig med funktionsnedsättning

En kontaktperson är en medmänniska och kompis, som gör saker tillsammans med dig. Ni kan ta en promenad eller gå på bio tillsammans.

Ledsagarservice

Du med funktionsnedsättning kan få ledsagning för att ta dig till och från platser, delta i fritidsaktiviteter, kulturliv eller besöka vänner.

Mat till hemmet

Om du har svårt att själv laga mat på grund av sjukdom eller begränsningar i din fysiska förmåga, kan du få lagad mat levererad hem.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd kan utfärdas till personer med funktionshinder, om det innebär betydande svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Personlig assistans

Du med funktionsnedsättning kan få personlig assistans för att kunna leva ett självständigt liv. Det är ett personligt stöd i din vardag.

Personligt ombud

Ett personligt ombud är ett fristående stöd för dig med en psykisk funktionsnedsättning. Ombudet hjälper dig att få det stöd du behöver och har rätt till.

Stöd för anhörig

Du som hjälper någon i din närhet kan få olika former av stöd och avlastning.

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du larma om hjälp när som helst på dygnet, om något akut skulle hända dig i din bostad.