Gnosjö kommun logotype

Den här nyheten är äldre än ett år.

Kommundirektören Anna Engström sitter vid sitt skrivbord. Hon ser nöjd ut.

Vi blir pilotkommun för hållbart energisystem

Senast uppdaterad 27 februari 2023

Samverkan är typiskt för Gnosjöandan. Detta talar för att Effekt-projektet som drar igång i april kommer att lyckas.

Carlos Petersson, enhetschef på Energikontor Norra Småland var exalterad efter innovationsövningenden 18 oktober. I projektet blir Gnosjö kommun pilotkommun. Projektet kallas ”Effekt - Tillsammans för ett hållbart och tillförlitligt energisystem i Jönköpings län”, projektet är länsöverskridande.

Anna Engström avrundade energiseminariumet den 2 februari med orden.

– Vad häftigt om vi varit helt självförsörjande! Vi ska anställa en person som ska arbeta enkom med detta projekt. Jag ser verkligen fram emot vad vi kan göra i den här frågan. Det är så kul att Gnosjö ska vara pilot.

Projektet kommer att vara i 40 månader mellan april 2023 och juli 2026. Projektägare är Energikontor Norra Småland, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Handelskammaren Jönköpings län och Gnosjö kommun. Målgruppen är länets kommuner och energibolag, samt nätbolag, regionala aktörer och näringsliv. Näringsliv och medborgare är de som i slutändan drar nytta av projektet.

Budgeten ligger på 17 miljoner kronor. Gnosjös energiintensiva industri upplever stora el- och energirelaterade utmaningar. Detta blir en satsning där näringsliv och kommun krokar arm för att ta tag i det som saknas idag. Smart energihantering och synergieffekter när flera parter samverkar är ledord för satsningen. Övriga kommuner i länet lär av pilotsatsningens erfarenheter.

Intressanta tankar och spännade fakta lyftes på Energiseminariet den 2 februari.

Bakgrund till projektet

Länets näringsliv förväntar sig ett tillförlitligt energisystem, där energitillförsel, energipriser och nätkapaciteten inte utgör begränsande faktorer för deras konkurrenskraft, överlevnad eller expansionsmöjligheter.

Energiomställningen med utfasning av fossila bränslen kommer innebära ökad elanvändning i alla länets kommuner. Detta kräver insatser för att producera mer förnybar energi, använda den energi vi har mer effektivt och se över hur hela energisystemet och olika energislag samspelar.

Även om mycket styrs på nationell och internationell nivå krävs ett kommunalt och regionalt ledarskap och samverkan mellan det offentliga och privata för att säkra ett tillförlitligt och hållbart energisystem.

Efter en initial dialog med länets kommuner såg alla ett behov av att intensifiera sitt energiarbete och öka samarbetet mellan kommunala bolag, utifrån dagens krisläge och framtidens behov. Inte bara för länets företags skull, utan också för invånarna och klimatet.