Gnosjö kommun logotype

Val och folkomröstning

Val är det viktigaste sättet du som invånare kan påverka utvecklingen i kommunen, regionen, riksdagen och EU. Rätten att rösta fram en folkvald församling som styr är en av grundpelarna i vårt demokratiska samhälle. Ordet demokrati betyder just folkstyre.

Sverige har allmänna val var fjärde år till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Du som är över 18 år, svensk medborgare och folkbokförd här, har rätt att vara med och rösta i vår kommun.

Kommunens ansvar

Sveriges Valmyndighet ansvarar för att planera och samordna val och folkomröstningar i Sverige. Men det är Sveriges alla kommuner som ansvarar för själva genomförandet av de allmänna valen.

Det är vi som ser till att det finns röstmottagare, att röstmottagarna får utbildning och att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Vi ser till att allt material finns på plats för att röstning ska kunna genomföras.

Hitta snabbt