Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Administratör
Maria Thorup

Digital anslagstavla

På anslagstavlan anslås fattade beslut, kungörelse till kommunfullmäktige och anslag från Finnvedens samordningsförbund.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse genom att tidpunkten för anslag av justerade protokoll är utgångspunkt för beräkning av tid för överklagande av beslut.

Kungörelse

Anslag

Anslag räddningsnämnden

Anslag för räddningsnämnden finns på Gislaved kommuns hemsida då vi har gemensam nämnd.

Anslag Finnvedens samordningsförbund

Anslag för samordningsförbunden Jönköping län finns på egen webbplats.

Finnvedens samordningsförbund, Finsam, är ett samordningsförbund och består av sex medlemmar, arbetsförmedlingen, försäkringskassan
Gislaveds kommun, Gnosjö kommun, Värnamo kommun och Region Jönköpings län.

Sätet för förbundet är i vår kommun och syftet är att ge stöd till gemensamma insatser och annan samverkan mellan medlemsorganisationerna. Förbundens arbete syftar till att hjälpa personer i yrkesverksam ålder som har behov av stöd från flera av medlemmarna att få eller förbättra förmågan att arbeta. Förbundet driver ingen egen verksamhet utan bedriver en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Överklara beslut

Vill du läsa mer om hur du kan överklaga ett beslut klicka på knappen nedan.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan