Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Kultur- och utbildningsförvaltningen
ku@edu.gnosjo.se

Kostchef
Lyndon McLeod
lyndon.mcleod@edu.gnosjo.se

Mat i förskola och skola

För oss är det viktigt med en näringsrik måltid som gör att barnen och eleverna får i sig tillräckligt med energi för att orka hela dagen.

Matsedlar

Vi vill att måltidsupplevelsen ska ses som en helhet utifrån en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Eleverna och förskolebarnen ska få en trevlig upplevelse i samband med måltiden och samtidigt lära sig mer om mat och hållbarhet.

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete på sidan "Gröna tråden".

Maten i förskolan

I förskolan ska barnen få möjlighet att äta i en lärande miljö. Tanken är att redan vid tidig ålder fånga upp intresse och förståelse för livsmedel, råvaror och mat.

Kostenheten och förskolan samarbetar för att skapa en miljö där maten står i centrum på ett lekfullt och pedagogiskt sätt. Som exempel presenteras en ny grönsak för barnen varje månad som de får möjlighet att jobba vidare med. Det kan handla om att de får skapa med grönsaken, teckna av den och så vidare. Varje vecka ställs även veckans fråga om månadens grönsak.

Maten i skolan

I skolan är det viktigt att eleverna själva kan vara delaktiga och påverka maten utifrån de riktlinjer som finns. Målet är att maten och miljön ska vara utformad utifrån elevernas önskemål för att väcka intresse för måltidsupplevelsen. Skolan har också som mål att minska matsvinn.

Varje dag serveras tre rätter i skolrestaurangerna varav minst ett alternativ är vegetariskt. Även en salladsbuffé serveras varje dag.

Specialkost

Om barnet eller eleven är i behov av specialkost på grund av medicinska skäl eller andra behov, går det att ansöka om specialkost. Det är vårdnadshavarens ansvar att informera förskolan eller skolan om behov av specialkost.

Specialkost av medicinska skäl

För specialkost på grund av medicinska skäl krävs ett läkarintyg som ska lämnas in tillsammans med ansökningsblankett för specialkost av medicinska skäl. Medicinska skäl kan exempelvis vara allergier eller celiaki.

Specialkost utan läkarintyg

Specialkost utan läkarintyg kan tillhandahållas efter ansökan från vårdnadshavare. Sådan specialkost kan exempelvis vara vegansk kost, kost utan fläskkött eller vegetarisk kost med eller utan fisk, mjölk och ägg. Läkarintyg behövs heller inte vid viss överkänslighet med lättare reaktioner där det räcker med att ingrediensen plockas bort vid servering.

Laktosreducerad kost

Barnet eller eleven kan få laktosreducerad kost utan läkarintyg. Däremot bör alltid barns långvariga magbesvär bedömas av sjukvården. Barnet eller eleven erbjuds laktosfri mjölk till den vanliga kosten. De dagar det serveras mat med mycket mjölk i, till exempel pannkakor, lasagne eller risgrynsgröt, tillagas det ett laktosfritt alternativ till dessa barn och elever.

Behöver barnet eller eleven helt laktosfri kost ska det ansökas om med hjälp av blanketten specialkost av medicinska skäl. Även läkarintyg krävs i dessa fall.

Ändrade kostbehov

Behovet av specialkost kan förändras under barnets uppväxt och bör följas upp kontinuerligt. Ett nytt aktuellt läkarintyg lämnas vid förändrat behov och i samband med att barnet eller eleven börjar förskoleklass och i samband med årskurs 4 och årskurs 7 samt vid gymnasiestarten.

Det behövs inget nytt intyg vid celiaki under skolgången.

I förskolan ansvarar rektor för att både vårdnadshavare och personal har aktuell information utifrån ansökan och beslut om specialkost.

I skolan lämnas ansökan till skolsköterskan. Skolsköterskan informerar berörd personal och dokumenterar i elevens datajournal.

Observera att tillagningsköket har noggranna rutiner för att garantera rätt mat till barnet eller eleven, utifrån vårdnadshavares ansökan. Vid förändringar i kosten är det mycket viktigt att dialog sker mellan alla berörda och att en ny ansökan lämnas in.

Skolmjölksstöd från EU

Mjölken som serveras på våra förskolor och skolor finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

EU-logotyp skolmjölksstöd

Kontakt

Kontakta kultur- och utbildningsförvaltningen för att få en blankett för ansökan om specialkost.

Har du frågor om kosten kan du kontakta ditt barns förskola eller skolsköterskan på elevens skola.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan