Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Dödsbohandläggare
Petra Störling
0370-33 14 37
petra.storling@gnosjo.se

Besöksadress
Kommunhuset
Storgatan 15, Gnosjö

Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning göras efter den avlidne. Om tillgångarna inte räcker till begravning kan en dödsboanmälan göras.

Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan en dödsboanmälan göras.

En dödsboanmälan bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader efter dödsfallet.

När kan dödsboanmälan göras?

  • När det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och tillgångarna inte täcker annat än begravningskostnader och andra utgifter, med anledning av dödsfallet.
  • Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i gemensamma giftorättsgodset beaktas.

  När kan dödsboanmälan inte göras?

  • Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt.
  • Om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras.
  • Om värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mer omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar.
  • Om det finns testamente eller äktenskapsförord, och om det råder tveksamheter ska en bouppteckning förrättas.

  Begravningskostnad

  Om tillgångarna i dödsboet på dödsdagen inte räcker till en enkel begravning, finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd via socialförvaltningen.

  Bli kontaktad för att få råd

  Om du vill bli kontaktad av vår dödsbohandläggare fyller du i formuläret nedan.

  För att kunna bli kontaktad fyll i telefonnummer eller e-postadress.
  Kontaktuppgifter för denna undersida

  Sidans innehåll senast uppdaterat:

  Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
  Annat innehåll du kanske är intresserad av

  Hitta på sidan