Gnosjö kommun logotype
Fyra tjejer med cyklar utanför Bäckaskolans mellanstadium.

16 maj genomfördes Säker Cykel på Bäckaskolan.

Att gå eller cykla till skolan är bra både för hälsan och skolresultaten

Senast uppdaterad 04 juni 2024

Enligt forskning gör en promenad eller en cykeltur till skolan att eleven blir piggare hela skoldagen. De barn som åker bil till skolan är tröttast. Om man bor inom räckhåll från skolan är det alltså en god idé att gå eller cykla dit.

Vi föräldrar vill våra barn väl. I all välmening kanske vi skjutsar våra barn till skolan, trots att de mycket väl skulle kunna gå? Men då gör vi barnen egentligen en otjänst.

– Hur barn tar sig till och från skolan spelar roll och påverkar deras mående och prestation i skolan. Bäst är att låta barnen själva gå, cykla eller ta bussen till skolan, säger Jessica Westman Trischler vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet som forskat om skolbarns resvanor.

Jessicas forskning sprids just nu i en trafiksäkerhetskampanj i Tyskland. Kampanjen syftar till att främja mer hållbara resvanor, bättre samarbete och ökad säkerhet på gatorna i München, Tyskland, genom att informera och inspirera stadens invånare att ställa om till mer hållbara transportsätt.

Visste du att?

  • Barn mellan fem och 17 år behöver minst 60 minuters fysisk aktivitet varje dag, eller 420 minuter i veckan.
  • 61 procent av alla tio- till tolvåringar bor inom två kilometer från skolan i Sverige.
  • 44 procent av Sveriges rektorer menar att största trafikrisken för eleverna är föräldrar som lämnar sina barn med bil.

    Enligt Cykelvänlig skola.
Många cyklar i ett cykelställ.

Antalet cyklar vid Bäckaskolan F-6 skvallrar om att många elever cyklar till skolan.

Om barnet går eller cyklar blir det piggare hela skoldagen

München har kanske inte så mycket gemensamt med Gnosjö, men även vi i Sverige behöver fundera på hur vi kan leva mer hållbart och hälsosamt.

– Forskningen visar att många barn inte vill bli skjutsade till skolan utan föredrar att gå och cykla, gärna med kompisar. När barn går och cyklar till skolan känner de sig piggare under hela skoldagen, vilket kan påverka prestationen eftersom när vi känner oss pigga och alerta är det lättare att fokusera och hänga med i klassrummet. Barn som reser med bil är allra tröttast, menar hon.

Genom att föräldrarna följer sina barn någon gång i början, så att barnen lär känna vägen, får de större trygghet att låta sina barn själva ta sig till skolan.


Vilka råd vill du skicka med föräldrar eller andra som har påverkan på barns skolresor?

– När det är möjligt, lämna bilen hemma! Låt barnen få gå eller cykla till skolan. Det för med sig så mycket gott! Det skapar goda rutiner, bidrar till viktig fysisk aktivitet och bättre mående, samt är bättre för miljön.

Tre barn som cyklar.

Man grundlägger sina vanor tidigt i livet. Att cykla till skolan ger barnen en god vana och bättre fysik.