Gnosjö kommun logotype

Marieholmsborna har varit drabbade vid två tillfällen av bakterier i dricksvattnet. Nu vidtar vi ytterligare åtgärder för att förebygga bakterietillväxt.

Så arbetar vi med vattenkvaliteten i Marieholm

Senast uppdaterad 31 maj 2024

Nu är bakterierna borta ur dricksvattnet i Marieholm efter flera åtgärder. Vi beklagar verkligen det inträffade och har vidtagit åtgärder för att ytterligare minska risken att det ska hända igen.

Dessa åtgärder har vi varit tvungna att ta till, eftersom vår kontroll visade på bakterietillväxt i vattnet vid en ordinarie provtagning under maj månad.

Bakterierna kan bero på att smuts som kommit in förra gången

Den troligaste orsaken till bakterietillväxten i Marieholm är att vi hade en liknande situation förra året. Då behövde vi rengöra reservoaren först. För att några dagar senare åter få tömma reservoaren för att byta spruckna sugledningar till verkets distributionspumpar. Oavsett vad som påverkade händelsen förra året, så har den olyckligtvis även haft påverkan på den nuvarande. Det kan ha funnits smuts på materialet, eller så har det råkat komma in smuts när reservoaren tömdes. Bakterietillväxten har kunnat ske när vattenomsättning inte varit tillräcklig och när dricksvattentemperaturen har ökat i reservoaren, vilket kan ta relativt lång tid innan det växer till.

Det har inte funnits någon påvisad tillväxt i råvattnet, vilket i situationen är en bättre förutsättning för att kunna jobba förebyggande.

Detta har gjorts för att få bort bakterietillväxten

Förutom kokningsrekommendationerna har vi nu spolat rent ledningssystemet. Därigenom har vi ökat vattenomsättningen för att få bort stillastående vatten i ledningsnätet. Efter att ledningarna har spolats har vi tagit nya prover för att se, vilken effekt vår spolning, haft.

Vi har också gjort en lättare klorering av reservoaren för att eliminera ny bakterietillväxt. Vi har även gett akut service på UV-ljuset i måndags, trots att det inte indikerat att det varit något fel. Ytterligare ett vattenprov har skickats. Analyserna av detta har gjort att vi kan släppa rekommendationen om att koka vattnet.

Vi planerar för nytt UV-ljus för rening

I nuläget har vi kontaktat VA-teknikkonsult, som jobbar med att skapa underlag inför kommande upphandling av ytterligare ett UV-ljus till Marieholm, först och främst. Åtgärden kommer att säkerställa en barriär mot genomslag av bakterier, om de olyckligtvis skulle uppstå igen.

Vi har även ökat provtagningsintervallen ytterligare under sommarmånaderna, som en försiktighetsåtgärd.

Vi kommer att förebygga genom återkommande rengöring

Vi ska ha nytt UV-ljus på plats för utgående vatten så snart det är möjligt efter upphandling. Vi planerar för ledningsrengöring under höst och vinter 2024, alternativt våren 2025. Detta kommer att innebära två till tre dagars arbete. Underhållet av ledningen är för att förebygga så att inte bakterier kan växa till.