Gnosjö kommun logotype
En förskolepedagog omgiven av barn.

Enligt undersökningen tycker de flesta att våra skolor och vår barnomsorg är bland de bättre.

De flesta är nöjda med att bo i vår kommun

Senast uppdaterad 24 april 2024

Drygt 90 procent av våra invånare, som svarade på medborgarundersökningen 2023, tyckte att Gnosjö kommun är en bra plats att bo på . Mer än hälften skulle också rekommendera andra att flytta hit.

Medborgarundersökningen besvarades under hösten 2023. Den är en attitydundersökning utförd av SCB, på vårt uppdrag, för att mäta hur våra invånarna ser på vår kommun.

Några av de områden som undersöktes var skola, omsorg, samhällsservice, resor och kommunikationer, trygghet, information och inflytande.

Resultatet är ett viktigt underlag i vårt förbättringsarbete. Vi får veta hur kommuninvånare upplever den kommunala servicen och på vilket sätt vår plats behöver utvecklas. Det är också ett bra resultat för att kunna jämföra oss med andra kommuner och kan användas för att följa utvecklingen över tid.

Utbildning och omsorg får höga betyg

Invånarna i Gnosjö kommun tycker att vår skol- och omsorgsverksamhet fungerar bättre än snittet i riket. På flertalet områden ligger kommunen bland de högsta 25 procenten, gällande nöjdhet. Våra invånare är även generellt mer nöjda med underhållet av kommunens offentliga miljöer, samt i kategorin idrott, motion och friluftsliv, än snittet i landet.

I Gnosjö kommun upplevs möjligheten att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man bor högre än snittet i riket. Möjligheten att kunna bo kvar i kommunen samtidigt som man genomför eftergymnasiala studier bedöms som lägre än rikets snitt.

I systemet Kolada kan du ta del av resultatet i sin helhet, gräva dig djupare i undersökningens olika kategorier och jämföra resultaten med andra kommuner.

Resultatet i korthet

  • 90,3 % tycker att Gnosjö kommun är en ganska eller mycket bra plats att bo och leva på.
  • 52,9 % kan rekommendera andra som inte bor i Gnosjö kommun att flytta hit.
  • 80,4 % tycker att Gnosjö kommun sköter sina olika verksamheter ganska eller mycket bra.
  • 19,6% tycker att invånare i Gnosjö har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.