Gnosjö kommun logotype

Sara tog med sig tänket från fotbollen

Sara Salén, 36, blev chef över kansli- och kommunutvecklingsenheten för mindre än ett år sedan. Hon började i kommunen först som kommunikatör på samma enhet. Att ta steget till att bli chef var naturligt då hon större delen av sitt yrkesliv haft en ledande position.

– Jag har varit chef eller ledare under tio år. Min första chefstjänst var också min första tillsvidareanställning, 25 år gammal. Senaste chefstjänsten var som rektor i Värnamo kommun.

Varför valde du att bli chef?

– Att bli chef är inget jag har strävat efter egentligen, utan det har varit naturligt. Det är en del av min personlighet. Jag tycker om att ta mycket ansvar, både för människor och för vad som sker. Det är jätteviktigt för mig att kunna påverka utifrån ett helhetsperspektiv. För att få det ansvaret krävs ofta ett chefskap.

Sara har en bakgrund som fotbollsspelare och har kunnat plocka sin ledarfilosofi från lagsporten.

– I fotbollen jobbar man mycket med att se laget som en helhet, där varje position behövs. Man är beroende av varandra och måste hjälpas åt. Samtidigt är det viktigt att kunna se varje individ. Ett lag bygger man genom att utgå från allas styrkor. Alla förväntas bidra, men på olika sätt. Precis så är det också på jobbet. För mig är det viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar. Vi gör det här tillsammans.

Vad gör du som chef för kansli- och kommunutvecklingsenheten?

– Inom uppdraget ingår att vara utvecklingschef. Jag tar ansvar för att följa upp kommunens mål och resultat på en övergripande nivå. Jag har också egna utvecklingsuppdrag, det kan handla om att förbättra processer, som i sin tur underlättar ute i verksamheterna. Samtidigt finns jag som stöd för medarbetare och kollegor, att hjälpa dem framåt i sina roller och uppdrag. Det var den här bredden på olika spännande uppdrag som gjorde att jag sökte tjänsten. Jag har behov av att det alltid finns något nytt att lära, och det finns det verkligen här. Här finns utrymme att både utveckla verksamhet och att växa som person.

Kansli- och kommunutvecklingsenheten

På kansli- och kommunutvecklingsenheten finns nio medarbetare som arbetar med kommunikation, verksamhetsutveckling inom digitalisering, samhällsutveckling, översiktsplan, demokrati, kansliadministration, informationssäkerhet och budget- och skuldrådgivning.