Gnosjö kommun logotype

Kommunfullmäktige 25 mars

Senast uppdaterad 03 april 2024

Ta del av handlingarna inför kommunfullmäktigesammanträdet den 25 mars. Observera att denna gång är sammanträdet på en måndag. Webbsändningen textas efteråt för att vara mer tillgänglig. Tyvärr så har det varit problem vid inspelningen, men den kommer så fort den är klar.

Webbsändningen av kommunfullmäktige fungerade tyvärr inte den 25 mars. Mötet spelades istället in. Vi beklagar teknikstrulet.

Tid och plats

25 mars, klockan 18:30 i Sessionssalen.

Dagordning

 1. Godkännande av dagordning och val av justerare.
 2. Investeringsbudget för 2024 till 2033.
 3. Motion angående införande av medborgarbudget.
 4. Fråga angående enkäten för Unizons Kvinnofridsbarometer
 5. Fråga angående utebliven matleverans inom hemtjänsten.
 6. Begäran om entledigande, Henning Andersen, Socialdemokraterna.
 7. Renovering av Bäckadalsparken.
 8. Handlingsplan om rättigheter för funktionshindrade 2024 till 2028.
 9. Revidering av alkohol- och drogpolicy.
 10. Revidering av policy för kommunikation.
 11. Införande av taxa för digitala handlingar.
 12. Upphörande av medlemsskap i Europakorridoren.
 13. Revisionsrapport – krisberedskap och krishantering.
 14. Revisionsrapport – Kostnadseffektiviteten inom hemtjänsten.
 15. Revidering av riktlinjer för detaljplaneprocessen.
 16. Överförmyndarnämnden GGVV, bokslut 2023 och budget 2024.
 17. Redovisning av strandskyddsärenden till kommunfullmäktige.