Gnosjö kommun logotype

Från vänster: Anna Engström, kommundirektör, Brittis Benzler, landshövding, Camilla Karlsson, oppositionsråd (S), kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark (M)

Landshövdingen på besök i Gnosjö

Jönköpings läns nya landshövding Brittis Benzler har besökt kommunen för att samtala om de utmaningar och möjligheter som Gnosjö står inför.

– Mötet med landshövdingen kändes positivt, hon har förståelse för de behov och problem som en mindre kommun som vi kan ha, och värnar om ett gott samarbete mellan kommunerna i länet och Länsstyrelsen, säger Anna Engström, kommundirektör på Gnosjö kommun.

– Landshövdingen visade stort intresse för vår industrihistoria och vårt rika näringsliv. Vi pratade bland annat om utmaningen med höga vattennivåer och hur vi kan göra Store mosse mer tillgängligt för besökare som vill övernatta vid sina besök, berättar Kristine Hästmark, kommunstyrelsens ordförande.

Vad är landshövdingens uppdrag?

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.