Gnosjö kommun logotype

Carl Nydén på sin motorcykel.

Familjen Ahlzen och Carl Nydén fick priser för berömvärd insats

Under julskyltningen första advent delades två priser ut för berömvärd insats under 2023 till familjen Ahlzen och Carl Nydén.

Carl Nydén har satt Gnosjö på kartan genom Motocross

Den ena utmärkelsen gick till en ung talang inom Motocross nämligen Carl Nydén.

Motivering till priset

Carl Nydén har genom DM- och SM-guld i Motocross varit med och satt Gnosjö på kartan. Bakom segern ligger otaliga timmars mekande och övande, ett slit som gav utdelning! Carl är också en förebild för många yngre förare som vill bli lika duktiga som han.

Familjen Ahlzen har visat stort mod och vill minska tabun

Den andra utmärkelsen gick till familjen Ahlzen bestående av Cecilia, Peter och Hampus.

Motivering till priset

I en svår situation har familjen Ahlzen haft modet och styrkan att börja tala om det allra svåraste, om suicid och om psykisk ohälsa. Familjen arbetar nu för att minska tabun och ger stöd åt andra i samma svåra situation, och trots sina brustna hjärtan stödjer man andra och sprider glädje och kunskap till sina medmänniskor.

Cecilia Ahlzen meddelar att familjen är rörd över priset. Det här priset slår alla idrottspriser som familjen fått genom åren. Detta känns som prisernas Rolls Royce att få.

Människor står tillsammans i snön och har diplom i händerna.

Anna Engström, kommundirektör till vänster och Kristine Hästmark, kommunalråd, till höger delade ut priserna för beröm värd insats till familjen Ahlzen och till Carl Nydén.