Gnosjö kommun logotype

Hindra invasiva arters spridning

Senast uppdaterad 19 juli 2023

För att behålla biologisk mångfald behöver vi förhindra att invasiva arter tar över. Olika arter bekämpas på olika sätt.

Invasiva arter är sådana som slår ut ursprungliga arter och tar över, vilket förhindrar biologisk mångfald. Som markägare är du skyldig att bekämpa dessa om de växer på din mark. Många av de mer invasiva arterna är vackra. Vi förknippar exempelvis blomsterlupin med studenttider, för det är i början av juni de brukar stå i full blom. Nu i mitten av juli står frökapslarna klara för att sprida frön, så att det blir nya lupiner. Lupinen är inte förbjuden ännu, men riskerar att bli det, liksom till exempel vresrosen. Förutom lupinen är jättebalsaminen och parksliden bland de invasiva arterna som finns i vårt län. Naturvårdsverket rekommenderar att man avstår från att plantera och sprida lupiner även om det inte finns förbud.

Vi kan förhindra spridning

Hur man förhindrar spridning är naturligtvis olika beroende på vilken art det rör sig om. På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om hur du kan förhindra spridning. Oftast måste du skära, klippa, gräva eller dra bort växten och förhindra att fröna sprider sig. Ibland kan man kväva växten genom att täcka marken där den växer. Parkslide är en svår växt att få bort och triggas om du klipper den eller gräver, då börjar den sprida sig med rotskott. Lupiner däremot kan grävas upp utan problem och fröställningarna kan slängas i dubbla soppåsar på återvinningsstationen. Läs mer Samverkan Återvinnig Miljö, SÅM:s webbplats om hur du gör med växtavfall.
På Naturvårdsverkets hemsida kan du hitta EU:s förteckning över invasiva arter, både växter och djur.

Blomsterlupiner vid vägkant.

Lupinerna är vackra men tar över och bidrar till att den biologiska mångfalden försämras.