Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Försäljning av receptfria läkemedel

Butiker kan sälja receptfria läkemedel, men det krävs en anmälan till Läkemedelsverket och till oss, eftersom vi kontrollerar.

Att läkemedel är receptfria betyder inte att de är helt ofarliga och fria från biverkningar. Om läkemedel används eller hanteras på fel sätt, finns det en risk för att det kan leda till skada. Därför finns det regler i form av lagar, förordningar och föreskrifter, som reglerar försäljning. Genom dessa ser vi till att kunden kan vara säker på kvaliteten och innehållet.

Anmälan om försäljning

Du måste fylla i en blankett och skicka in en anmälan till oss.

Beställ blankett via samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se.

Ange att det är blanketten "Anmälan Försäljning av folköl & receptfria läkemedel" du behöver.

Anmäl också till Läkemedelsverket

Du anmäler din försäljning av receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, på Läkemedelsverkets webbplats.

Anmäl förändringar

Du måste också anmäla alla större förändringar i din verksamhet, till exempel förändrade kontaktuppgifter, eller om du vill upphöra med försäljningen av receptfria läkemedel. Om det gäller ägarbyte måste den gamla ägaren först göra en avanmälan och därefter måste den nya ägaren göra en egen anmälan.

Tillsyn och kontroll

Det är läkemedelsverket, som har det övergripande ansvaret för tillsyn kring de receptfria läkemedlen och för eventuella sanktioner. Vi, som kommun, har ansvar för den lokala kontrollen och att regelverket följs. I vårt ansvar ingår att vi upplyser om de gällande reglerna. Vi har också möjlighet att ingripa med förelägganden och förbud om du, som handlare, inte följer reglerna.

Avgifter för tillsyn

Varje år gör vi besök för tillsyn i butiker, som är registrerade för försäljning av vissa receptfria läkemedel. För tillsynen tar vi en fast årlig avgift enligt en taxa, som kommunfullmäktige beslutat.

Läkemedelsverket tar en årlig tillsynsavgift. Avgiften är lika stor, oavsett om man väljer att ha ett litet eller stort sortiment av receptfria läkemedel.

Egenkontroll

Innan du kan påbörja din försäljning måste du utforma ett egenkontrollprogram. Det ska bestå av skriftliga instruktioner, som på ett tydligt sätt beskriver, hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker läkemedelshantering.

I Läkemedelsverkets föreskrifter § 17 står det mer om vad ett egenkontrollprogram ska innehålla.

Säkra dina inköp

Du måste själv kontrollera att din leverantör har ett giltigt partihandelstillstånd för läkemedel och att leveranserna sker på ett säkert sätt. För att garantera att leveranserna kan spåras, måste du som försäljare, dokumentera alla inköp av receptfria läkemedel.

Exponering och förvaring

Du måste ha en väl synlig skylt i anslutning till försäljningshyllan, som anger att det finns receptfria läkemedel. De läkemedel, som inte förvaras inlåsta, måste hållas under direkt uppsyn av personal. Receptfria läkemedel måste förvaras åtskilda från andra produkter.

18-årsgräns

Som säljare måste du kontrollera att kunden är 18 år vid all försäljning av receptfria läkemedel. Din butik måste därför ha rutiner för ålderskontroll och en väl synlig skylt om 18-årsgränsen. Även vid distanshandel krävs en legitimationskontroll. Det räcker inte med att kunden själv intygar sin ålder. Även på webben krävs en tydlig information om åldersgränsen. Du får inte heller sälja nikotinläkemedel om du misstänker langning, det vill säga att det kommer att överlämnas till någon som är under 18 år gammal.

Reklamationer

Du är skyldig att ta emot reklamationer av läkemedel som finns i ditt sortiment, även om du inte har sålt den aktuella förpackningen.

Hållbarhet

Du, som säljare, måste räkna med den tid det tar att förbruka ett läkemedelspaket. Du kan inte sälja ut förpackningar med kort bäst-före-datum. Läkemedel med kort datum ska du returneras till leverantören. Minsta förbrukningstid bör vara tre månader, men helst sex månader.

Du får inte ge råd

Du bör inte ge råd eller rekommendationer om receptfria läkemedel, utan bör i så fall hänvisa till farmaceutisk rådgivning, till exempel ett apotek.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan