Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Försäljning av folköl

Till folköl, öl klass II, räknas den öl, som har en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent. För att du ska få sälja eller servera folköl krävs ett speciellt tillstånd. Du måste också följa en del regler.

Anmälningsplikt

Du som säljer livsmedel och/eller serverar folköl i din verksamhet, är skyldig att anmäla detta till den kommun där du har din försäljning. Du ska anmäla det senast samma dag som du startar din verksamhet. En anmälan är en grundförutsättning för att din försäljning av folköl är tillåten.

Beställ blankett för anmälan

Beställ blankett via samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se.

Ange att det är blanketten "Anmälan Försäljning av folköl & receptfria läkemedel" som du behöver.

Din anmälan om försäljning av folköl skickar du in till oss.

Krav för att få sälja folköl

För att du ska få sälja folköl krävs att din butik är godkänd som anläggning enligt livsmedelslagen, för hantering av matvaror. Du behöver kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen för att få ett godkännande.

Om du ska få sälja folköl måste du ha ett brett sortiment av livsmedel i butiken. Din kund ska kunna få en komplett måltid av mejerier, charkuterier, torrvaror, bröd, grönsaker, frukt och frysta eller konserverade matvaror.

Det måste finnas lättdrycker till försäljning i butiken, som lättöl, läsk och kolsyrat vatten. Att enbart sälja glass, godis eller kaffe är inte tillräckligt enligt alkohollagens bestämmelser om folkölsförsäljning.

Krav för att få servera folköl

För att du ska få servera folköl ska lokalen vara godkänd enligt livsmedelslagen. Det krävs även att du serverar mat tillsammans med folkölen. Minimikravet är exempelvis att det serveras pizza, varma smörgåsar, varm korv, hamburgare, kebab eller falafel.

Du ska också ha lättdrycker att erbjuda, till exempel lättöl, läsk och vatten. Servering av folköl ska ske med återhållsamhet och får inte leda till olägenheter i fråga om ordning och nykterhet.

Vid försäljning och servering

 • 18-årsgräns:
  Den som säljer folköl har ansvar för att ta reda på om den, som köper eller serveras ölen, har fyllt 18 år.
 • Berusade personer:
  Folköl får inte säljas till eller serveras till någon, som är påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Langning:
  Folköl får inte säljas om det finns misstanke om att varan ska lämnas över till någon, som inte fyllt 18 år.

Egenkontroll

Du, som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl, ska göra egenkontroll över din försäljning. Det ska finnas ett nedskrivet program, som du som ansvarar för butiken eller serveringen, tar fram. Av det ska det framgå tydligt hur din verksamhet gör för att uppnå att alkohollagen följs. Både vi på kommunen och polisen har rätt att kontrollera ditt program vid en tillsyn.

Beställ blankett för egenkontroll

Beställ blankett via samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se.

Ange att det är blanketten "Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning" som du behöver.

Egenkontrollsprogrammet ska innehålla

 • Kunskap, utbildning: Hur informeras personalen om reglerna för försäljning av folköl?
 • Försäljningsansvarig: Vem är försäljningsansvarig? Vilka instruktioner finns för att sköta denna uppgift?
 • Information till kunderna: Vilka skyltar finns för att informera om bland annat åldersgränser för folköl? Hur placeras dessa skyltar i butiken?
 • Kassarutiner: Vad ska personalen tänka på för att undvika försäljning till underåriga eller berusade personer? Hurr gör man för att motverka langning?
 • Åtgärder: Vilka åtgärder kan vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs?
 • Dokumentation: Hur dokumenteras utbildningstillfällen och efterlevnaden av egenkontroll?

Sanktioner vid olovlig dryckeshantering

Enligt 10 kapitlet 7 § i alkohollagen, ska den som med uppsåt eller av oaktsamhet säljer öl till den, som är under 18 år, eller till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel, dömas för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse upp till sex månader.

Vi kan förbjuda din verksamhet att ha försäljning och servering av folköl. Vi kan också varna om att du inte följer alkohollagen. Förbudet gäller i sex eller tolv månader, beroende på om du upprepar förseelsen, eller om den kan anses vara allvarlig.

Den, som har folköl med syfte att sälja utan tillstånd, ska dömas för olovligt innehav av alkoholdrycker. Folköl, som finns till försäljning i en lokal, som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser, får tas i beslag av polisen. Detta gäller också om vi meddelat att du inte har tillstånd att sälja folköl och gör det ändå.

Avgift och tillsyn

Vi gör besök för tillsyn varje år i butiker och på serveringsställen där folköl finns till försäljning, för att kontrollera att alkohollagen följs. Du betalar en fast årlig avgift för tillsynen, enligt den taxa som kommunfullmäktige har bestämt.

Alkohollagen

5 kapitlet § 6

Den, som bedriver detaljhandel med öl, ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när verksamheten påbörjas.

6 kapitlet § 1

Den, som bedriver servering av öl, ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när verksamheten påbörjas. Detta gäller inte den som har serveringstillstånd.

7 kapitlet § 13

Kommun får ta ut avgift för sin tillsyn, enligt 8 kapitlet, av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig servering eller detaljhandel med öl.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan