Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Teknik- och fritidsförvaltningen
tof@gnosjo.se

Ledig industrimark

Välkommen att etablera din nya verksamhet i vår kommun, eller expandera din befintliga. Vi har ledig industrimark som kan passa dig och ditt företag.

Det pågår stora satsningar på att ta fram industrimark som du kan bygga på. Sammantaget rör det sig om mer än 800 000 kvadratmeter mark som är riktad till näringslivet. En del av marken är redan färdig att bygga på, en del håller på att göras färdig.

Nedan kan du läsa lite om varje område. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer.

Lids Östra industriområde

Storlek på området: 90 000 kvadratmeter.

Status: detaljplan färdig, området håller på att planeras och göras i ordning.

Om industriområdet: Området är geografiskt beläget mellan Lidsjövägen och järnvägen i Gnosjö. I Gnosjö är det i detta område kommunen snabbast kan erbjuda ny etablering på.

Nordbäcks industriområde

Storlek på området: 300 000 kvadratmeter.

Status: arbetet med att ta fram en detaljplan är uppstartat. I samarbete med Trafikverket ska de även tas fram tillgänglig, hållbar och säker trafiklösning till och från området utmed länsväg 151.

Om industriområdet: Nordbäcksområdet ligger öster om Gnosjö samhälle. Området som är omgivet av fin naturmark kommer omfatta närmare 300 000 kvadratmeter och är en av de större sammanhängande områden som någonsin etablerats i kommunen.

Nyhem

Storlek på området: cirka 71 000 kvadratmeter.

Status: Detaljplan för området finns. Till viss del är området också bebyggt av etablerade näringslivsverksamheter.

Om industriområdet: Nyhem industriområdet ligger söder om Hillerstorps samhälle med Kulltorpsvägen i väster och Storån i öster. I Hillerstop är det i detta område vi snabbast kan erbjuda ny etablering på.

Annelund

Storlek på området: 200 000 kvadratmeter

Status: Detaljplan för området finns. Infrastruktur ska byggas ut, bland annat en gata genom området samt ett utjämningsmagasin för dagvatten.

Om området: Annelund ligger strax öster om Hillerstorps samhälle, utmed Kävsjövägen. Här finns goda förbindelser till länsvägarna 151 och 152.

Lassabo

Storlek på området: 175 000 kvadratmeter.

Status: Detaljplan är påbörjad. Därefter ska området planläggas.

Om området: Lassabo ligger placerat i direkt anslutning till länsväg 152. Här finns goda markförhållanden och hög tillgänglighet i omedelbar närhet till ett av landets mest expansiva och industritäta områden.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan