Gnosjö kommun logotype

Bolag och stiftelser

Vår kommun äger ett bostadsbolag och ingår i Stiftelsen Isabergstoppen. Vi förvaltar också en unik industrimiljö genom stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik.

Fastighets AB Järnbäraren

Fastighets AB Järnbäraren är vårt kommunala bostadsbolag. Bolaget förvaltar lägenheter och lokaler på fem orter i kommunen.

Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik

Kommunen sköter förvaltningen av Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik. Förvaltningens syfte är att industrimiljön bevaras så orörd som möjligt. Den unika industrimiljön hålls tillgängliga för allmänheten, genom bland annat Hylténs industrimuseum och det årliga evenemanget Gjutarnatta.

Stiftelsen Isabergstoppen

Stiftelsen Isabergstoppen är stiftad av Gislaveds Kommun, Gnosjö kommun och Friluftsfrämjandet. Syftet är att värna om naturreservatet Isaberg och utveckla friluftsverksamheter i området. Stiftelsen grundades 1969.

Hitta snabbt