Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Fyll i direktkontaktinformation. Om direktkontaktinformation inte behövs tar du bort hela textmodulen.

Enkät om översiktsplanen

Gnosjö kommun arbetar med en ny översiktsplan - en plan för hur all mark och vatten inom kommunens gränser bäst bör användas. Vi vill gärna veta vad du tycker. Hur vill du att livet här ska se ut för dig och andra i framtiden?

I enkäten finns frågor kring olika teman samt möjlighet för dig att själv drömma och komma med idéer. Frågorna avser det geografiska område som räknas till Gnosjö kommun och handlar bland annat om:

  • Boende
  • Arbetsliv
  • Fritid
  • Service
  • Resor

Bra att veta

Enkäten är anonym. Skriv inte ditt namn, adress eller annan information i dina svar som gör dig direkt identifierbar.

Under hösten kommer fler möjligheter att tycka till. Då kommer du också få ta del av resultaten.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan