Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Kultur- och utbildningsförvaltningen
ku@edu.gnosjo.se

Verksamhetschef
Ann-Katrin Strand
ann-katrin.strand@edu.gnosjo.se

Modersmål

Barn och unga, som har vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska, har möjlighet att få modersmålsundervisning i skolan. Vi genomför modersmålsundervisning i cirka 13 olika språk.

Ansökan, närvaro och uppsägning

Det är elevens vårdnadshavare eller myndig elev som ansöker om modersmålsundervisning. När eleven tackat ja till att delta i modersmålsundervisning är det obligatoriskt att närvara. Om eleven vill sluta med undervisningen ska platsen sägas upp.

Kontakta kultur- och utbildningsförvaltningen för att få en blankett för ansökan om modersmålsundervisning eller uppsägning av befintlig plats. Lämna blanketten till elevens rektor.

Vad är modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och betygskriterier, eleven får alltså betyg i årskurs 6–9. Skriftliga omdömen lämnas varje termin för elever från årskurs 1–5. Modersmålsundervisningen sker utanför skoltid och är 40–60 minuter per vecka. Rätten till modersmålsundervisning i skolan är reglerad i skollagen.

Undervisningen är kostnadsfri och erbjuds på utvalda skolor. Kontakta verksamhetschef för mer information om vilken skola som erbjuder modersmål.

Modersmål bidrar till språkutveckling

Modersmålet har stor betydelse för barns språk samt personlighets- och tankeutveckling. Kunskaper i modersmålet ger eleven goda förutsättningar att lära sig svenska och andra språk. Ord och begrepp som eleven kan på sitt modersmål är lättare att överföra till svenska.

Syftet med modersmålsundervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. I undervisningen får eleven möjlighet att samtala, lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Modersmålet är nyckeln till det kulturella arvet med litteratur, musik, traditioner och mycket annat som hjälper eleven att lära känna sina rötter.

Vem får läsa sitt modersmål som ämne?

Elever som går i grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola har rätt till modersmålsundervisning om de talar ett annat språk än svenska i hemmet.

För att kunna bli erbjuden modersmålsundervisning gäller att

  • eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • eleven använder språket dagligen i hemmet
  • det finns minst fem elever inom kommunen som önskar undervisning i samma språk
  • det finns en lämplig lärare i det aktuella språket

Även den som är adopterad och har grundläggande kunskaper i sitt modersmål kan erbjudas undervisning i språket.

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

Modersmålsundervisning i samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Det behöver inte heller finnas fem elever som önskar undervisning.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan