Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Gymnasiechef och rektor vuxenutbildning
Martin Alkemark
martin.alkemark@gkc.se

Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunen har ett aktivitetsansvar som innebär att vi löpande ska hålla oss informerade om hur ungdomar i åldern 16–19 år är sysselsatta.

Vi ska regelbundet erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som har avbrutit studierna eller avslutat gymnasiestudierna utan att få ett examensbevis.

Det är representanter från kultur- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen som arbetar inom det kommunala aktivitetsansvaret. Vår uppgift är att hjälpa dig att komma vidare i livet till studier, praktik, jobb eller annan lämplig sysselsättning.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan