Gnosjö kommun logotype

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Allmän förskola är avgiftsfri och omfattar 15 timmar per vecka, 525 timmar per år.

Den avgiftsfria allmänna förskolan omfattar 15 timmar per vecka på de fasta tider som förskolan erbjuder. Verksamheten följer skolans läsårstider och lovdagar. Barnen är även lediga de dagar förskolan har stängt på grund av kvalitetsarbete. Här hittar du information om skolans läsårstider och lovdagar. Om barnets omsorgsbehov i förskolan överstiger 525 timmar per år, reduceras istället taxan.

I de fall du redan har förskoleplats för ditt barn kommer avgiften för platsen att automatiskt reduceras den 1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Om du inte har någon förskoleplats kommer ett erbjudande att skickas ut från kultur- och utbildningsförvaltningen som du kan svara på. Du kan även kontakta kultur- och utbildningsförvaltningen för att ansöka om plats.

Arbetssökande eller föräldraledig

Alla barn i åldern 1–5 år vars vårdnadshavare är föräldralediga med yngre syskon eller arbetssökande, erbjuds plats i förskola. Barnen erbjuds att vara på förskola 15 timmar per vecka. Tiderna är samma som för avgiftsfri allmän förskola. Till skillnad från barnen i allmän förskola som är över 3 år, är dessa barn välkomna även på vissa lov och studiedagar. Avgift betalas enligt gällande taxa.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan