Gnosjö kommun logotype

Elevhälsa

I skolan och förskolan arbetar vi med elevhälsa, som handlar om att skapa förutsättningar för inlärning hos alla barn och elever. Elevhälsans uppdrag är att verka hälsofrämjande, förebyggande och att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Hitta snabbt