Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Verksamhetschef
Ann-Katrin Strand
ann-katrin.strand@edu.gnosjo.se

Specialpedagog
Katri Larsson
katri.larsson@edu.gnosjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Linnéa Thörn Palmér
linnea.thornpalmer@edu.gnosjo.se

Anpassad grundskola

Anpassade grundskolan är en skolform för de elever som inte klarar grundskolans kunskapskrav.

I anpassade grundskolan finns nio årskurser. Eleverna har undervisning i samma ämnen som i grundskolan, men kunskapskraven ser annorlunda ut. Elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen läser istället inriktning, som innebär olika ämnesområden. Undervisningen är anpassad till varje elev.

Elev som ska mottas i anpassade grundskolan erbjuds i första hand skolgång på sin hemskola, som integrerad elev med extra stöd. Vi har också en anpassad grundskolegrupp för årskurs 6–9 på Bäckaskolan 7–9.

En elev som har gått ut anpassade grundskolan har rätt att söka till gymnasieskolans introduktionsprogram, antingen yrkesintroduktion eller individuellt alternativ. Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information om utbildning efter anpassade grundskolan.

Vem får gå i anpassade grundskolan?

  • Elever med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Elever med autism eller autismliknande tillstånd om de också har en intellektuell funktionsnedsättning.
  • Elever som fått en hjärnskada av våld eller sjukdom, vilket lett till en begåvningsmässig funktionsnedsättning.

Länkar till externa webbplatser

Skolverkets information om anpassade grundskolan

FUB, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Attention, Riksförbundet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan