Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Kundtjänst Vatten och avlopp
kundva@gnosjo.se

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten. Det leds via särskilda ledningar direkt ut i våra vattendrag.

Vårt avloppsvatten består dels av spillvatten, dels av dagvatten. Spillvatten är förorenat vatten från våra kök, tvättstugor och toaletter. Det leds via avloppssystemet till något av våra sex reningsverk, där det renas innan det återförs till naturen.

Dagvatten består av regn- och smältvatten. Det leds via särskilda ledningar direkt ut i våra vattendrag.

Allt du spolar ner i avloppet, oavsett om det är i toaletten, duschen eller diskvasken, förs genom ett ledningsnät till kommunens avloppsreningsverk. Vattnet som spolats ner ska efter att det renats i avloppsreningsverket släppas ut i naturen till närmaste vattendrag.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan