Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Bygglovshandläggare
Ingela Hilding
0370-33 10 18

Antigona Jashari
0370-33 10 40

Cornelia Johansson
0370-33 10 46

Planarkitekter
Elias Bengtsson
0370-33 10 69

Ylva Folkeson
0370-33 10 42

Strandskydd

Strandskydd ska se till att allmänheten har tillgång till friluftsliv och stränder. Det är också till för att bevara de land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla.

Blankett

Ansökan om strandskyddsdispens Pdf, 311.1 kB.

Du skickar in blanketten till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Generellt råder 100 meter strandskydd upp på land och ut i vattnet från strandkanten. Kring Nissansjöarna är strandskyddet utökat till 200 meter.

Det strandnära boendet har på senare tid blivit synonymt med ett attraktivt boende. Vatten har stor dragningskraft på oss människor. Vi söker oss ofta till vattendrag och sjöar för rekreation och friluftsliv.

Denna typ av boende är viktigt för landsbygdsutveckling och är ett boende som är unikt för en landsbygdskommun. För att kunna erbjuda strandnära boenden krävs det dispens från strandskyddet, eller att det kan upphävas.

Kommunen är positivt inställd till landsbygdsutveckling och etablering av strandnära boende om strandskyddets syften långsiktigt kan säkerställas.

Du kan få dispens

Om du har ett särskilt skäl kan du få dispens från strandskyddet. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kapitlet 18 c–d § i miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

  • är taget i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
  • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg, behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
  • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
  • behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
  • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, ett så kallat LIS-område, kan du få dispens utifrån två ytterligare anledningar:

  • att din verksamhet bidrar till utvecklingen av landsbygden,
  • att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till ditt redan befintliga bostadshus.

Läs mer på Boverkets webbplats.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan