Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Räddningstjänsten
raddningstjansten@gislaved.se

Vid akut situation där liv, miljö eller egendom är i fara ringer du 112.

Elda utomhus

Det finns stora risker med eldning. En eld sprider sig snabbare än du tror. Här hittar du information om eldningsförbud, vad du bör tänka på när du eldar utomhus och länkar till andra webbplatser med bra information.

Att tänka på vid eldning utomhus

 • Det är alltid du som tänder en eld som är ansvarig för den.
 • Rivningsvirke och avfall får inte eldas upp, utan ska lämnas till en återvinningsstation.
 • Trädgårdsavfall och fjolårsgräs får eldas upp, men en eldning får inte besvära människor, djur eller miljön. Därför avråder kommunen från att elda upp trädgårdsavfallet eller gräset och rekommenderar att du komposterar det i stället eller tar det till någon av SÅM:s återvinningsstationer.

Läs mer om riktlinjer för vad du ska tänka på om du ska elda utomhus på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Eldningsförbud

Det finns två typer av eldningsförbud.

Det ena eldningsförbudet är utifrån Miljö- och hälsoskyddsskäl. Det andra eldningsförbudet är utifrån att skydda skog och mark från brand. Det eldningsförbudet utlyses av kommunen eller länsstyrelsen beroende på brandriskprognosen.

Du kan få reda på aktuell brandriskprognos och om det är utlyst eldningsförbud genom:

 • SOS Alarms telefonsvarare 036-16 85 22
 • Appen ”Brandrisk ute”. Du hittar den på Google Play eller App Store

Tillstånd för eldning

Du behöver inget tillstånd från kommunen för att elda utomhus.

Däremot vill Räddningstjänsten gärna veta när du ska elda ett större bål, från fem kubik eller mer. Du anmäler det via e-tjänsten högt upp på sidam. Vi får på så sätt en samlad bild om vilka eldningar som sker i olika områden vid olika tidpunkter.

Tänk på att det kan krävas tillstånd från Polisen för att annordna till exempel valborgsmässoeld.

Mer information om olika tillstånd hittar du på Polisens webbplats.

En valborgsbrasa.

Checklista för en säker eldning

 • Placera inte brasan i närheten av torr vegetation och minst 50 meter ifrån byggnad.
 • Ha alltid vatten i närheten när du eldar. Med hjälp av en trädgårdsslang eller strilkannor kan du släcka och begränsa elden om den sprider sig. Blöta också ner marken runt brasan innan du tänder och fortsätt väta marken eftersom den torkar på grund av strålningsvärmen.
 • Ta bort brännbart material 15 meter runt omkring elden
 • Det är bättre att bränna lite i taget. Då minskar risken för spridning eftersom strålningsvärmen inte blir så hög.
 • Gnistor som följer med röken kan falla ner långt bort och tända eld på brännbart material som kan starta en gräs- eller skogsbrand.
 • Tänk på att plaster/gummi eller annat skräp kan vara olämpligt att elda eftersom farlig rök kan uppstå.
 • Bevaka alltid elden till dess att risken för brandspridning är över.
 • Kontrollera att ingen glöd finns kvar och häll rikligt med vatten över askhögen eller täck över den med jord.
 • Ta alltid det säkra före det osäkra. Kolla efter några timmar att det är släckt ordentligt.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan