1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i hela länet
Gnosjö kommun logotype

Brandvarnare

Brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden.

Omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död. Kom ihåg att testa dina brandvarnare en gång i månaden. Du testar genom att trycka på knappen.

Placering av dina brandvarnare

De flesta bränder i bostäder börjar i köket. Därför behöver du ha en brandvarnare i närmaste rum intill köket. Den ska inte placeras i köket eller badrummet där risken för oönskade larm är stor. Sätt även upp brandvarnare i eller intill sovrum för att kunna höra larmsignalen på natten när du sover.

Har du flera våningar i din bostad ska du ha minst en brandvarnare per våningsplan. Om trappor finns i bostaden bör brandvarnare placeras i utrymmet direkt ovanför trappan.

Brandvarnaren ska placeras i taket, eftersom röken når taket först. Det finns brandvarnare som kan kopplas ihop, så att en upptäckt brand på ena våningen också uppmärksammas i hela bostaden.

Testa en gång i månaden

Du testar brandvarnare genom att trycka på testknappen. Då testas alla funktioner i brandvarnaren, även att batteriet fungerar. Du får en signal som kvitto på att den fungerar.

Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det behöver du byta ut hela brandvarnaren.

SMS-tjänst påminner dig

Myndigheten för samhällskydd och beredskap har mer information om vad du ska tänka på. Där kan du också anmäla dig till en sms-tjänst som påminner när det är sags att testa dina brandvarnare.

Sms-påminnelse på msb.se.

Batteribyte och rengöring

När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär en gång per minut. Den börjar varna när nivån i batteriet sjunker. Då är det cirka 30 dagar kvar tills batteriet är helt slut.

Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på test-knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.

Om du skulle ha en brandvarnare med inbyggt batteri kan du inte byta batteriet, utan behöver byta hela varnaren.

Hjälpmedel vid nedsatt hörsel

Det finns hjälpmedel för den som inte kan uppfatta den vanliga signalen från en brandvarnare. Larmet kan utökas med en blinkande lampa och vibration när larmet går. Olika regioner har olika regler för vilka hjälpmedel som kan beviljas. Ta kontakt med din vårdcentral för att få hjälp med hur du går vidare.

Lag och ansvar

Sedan 1999 har det funnits krav på att brandvarnare ska finnas i alla nybyggda bostäder. För bostäder som är byggda innan finns ett allmänt råd som säger att det bör finnas brandvarnare i alla bostäder.

I det allmänna rådet om brandvarnare i bostäder står att ansvarsförhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst kan tas upp i hyreskontrakt eller någon annan form av avtal. Om inget finns avtalat bör fastighetsägaren ansvara för installationen av brandvarnare och hyresgästen ansvara för skötseln, som batteribyte, testning, rengöring.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan