Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Vedeldning

För att elda på rätt sätt krävs att du vet en hel del om förbränningsprocessen och hur den påverkas av bränslet och pannan eller kaminen.

Det är viktigt att elda på rätt sätt så att inte den omgivande miljön utsätts för onödigt stora mängder med partiklar och sot.

För dagens moderna vedpannor gäller att de måste eldas mot en ackumulatortank för att de ska klara utsläppskraven. De flesta vedpannor, som säljs idag, uppfyller ställda utsläppskrav. Braskaminer och liknande är avsedda för så kallad trivseleldning, inte som huvudsaklig värmekälla.

Vid nyinstallation av panna eller kamin krävs det bygganmälan och eventuellt bygglov. För att få tillstånd krävs att pannan eller kaminen är miljögodkänd. På sidan om kaminer och eldstäder kan du läsa mer och hitta rätt blankett.

Kontakta också sotaren före installation av förbränningsanläggningen. Sotaren ska godkänna installationen med tillhörande rökkanal.

Bränsle och förbränning

För att uppnå goda förbränningsresultat krävs inte bara en bra anläggning, utan också ett bränsle som lämpar sig att elda. Fuktig ved ger sämre förbränning och större utsläpp av luftföroreningar.

Nyhuggen ved innehåller 45 till 50 procent vatten, torkad ved omkring 20 till 25 procent. Avverka veden under vinterhalvåret. Kapa och hugg veden i lagom längd för eldstaden och låt den torka under sommaren. Veden bör helst torka i minst ett år. Bäst är sedan om veden kan lagras inomhus, åtminstone några veckor innan den ska användas. Om du lagrar ved utomhus måste den ligga luftigt och skyddad mot regn.

En grundregel som gäller alla anläggningar är att man måste sörja för att lufttillförseln till eldstaden är god. Se därför till att friskluftsintaget i pannrummet är öppet.

Några goda råd

  • Se till att snabbt få ordentlig fyr och hög temperatur i eldstaden. Tänd med torra stickor, papper eller liknande och låt elden ta sig i finhuggen ved innan du fyller på vedmagasinet.
  • Se till att ha en ordentlig glödbädd varje gång du fyller på vedmagasinet.
  • Pyrelda inte.
  • Om draget är dåligt, ta reda på om skorstenen är rätt dimensionerad för din anläggning. Skorstensfejaren kan ge råd.
  • Ljusgrå och "flyktig" aska visar att du eldar rätt.

Besväras du av andras eldning?

Om du får besvär när någon eldar bör du alltid först kontakta den som eldar. Ta kontakt genast när dina besvär uppstår, så att den som eldar vet vilka förhållanden som orsakade besvären. Be personen kontrollera sin anläggning och eldningsteknik. Fortsätter besvären på grund av eldningen kan du kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan