Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Mät- och kartingenjör
Anna-Lena Stensson
0370-33 10 61
anna-lena.stensson@gnosjo.se

Teknik- och fritidsförvaltningen
tof@gnosjo.se

Adress- och lägenhetsregister

Det behövs register över adresser och lägenheter. Du måste meddela oss om det sker förändringar.

Meddela förändringar

Ägare till flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet är skyldiga att rapportera förändringar i lägenhetsbeståndet till kommunen. Det kan gälla nybyggnad, rivning, sammanslagning eller delning av lägenhet. Det är viktigt att lägenhetsnumret är fastställt innan inflyttning sker för att Skatteverket ska kunna folkbokföra.

Beställ blankett

Beställ blankett via teknik- och fritidsförvaltningen.

Ange att det är blanketten "Ajourhållning av lägenhetsregistret" som du behöver.

Adresser

Adresser behövs för flyttanmälan, folkbokföring, post och liknande. Om du är osäker på en adress till en byggnad eller fastighet kontakta teknik- och fritidsförvaltningen. Det är kommunen som beslutar om adresserna och levererar dem till Lantmäteriet som distribuerar adressen vidare ut i samhället.

Lägenhetsregister

Riksdagen har beslutat att alla bostäder i Sverige ska föras in i ett lägenhetsregister och att folkbokföringsregistret ska innehålla lägenhetsnummer. Registret kommer att göra det enklare och billigare att framställa aktuell hushålls- och bostadsstatistik. Lägenhetsregistret berör personer som bor i lägenhet och alla som äger lägenheter.

Lägenhetsnummer

Det nya lägenhetsnumret består av fyra siffror och ska finnas anslaget på en väl synlig plats i byggnaden till exempel i trappuppgång eller på lägenhetsdörr.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan