Gnosjö kommun logotype

Kontaktcenter till SÅM
010 - 414 47 00
kontakt@samiljo.se

Förpacknings- och tidningsinsamlingen
0200-88 03 11
gnosjo@ftiab.se

Avfall och återvinning

I vår kommun har SÅM, Samverkan Återvinning Miljö, ansvaret för sophämtning av hushållsavfall. Det är dit du vänder dig för frågor om källsortering, sophämtning och öppettider på återvinningscentralerna.

Har du frågor om återvinningsstationerna vänder du dig till Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Hitta snabbt