Särskola

Händer

Vad är särskola?

Särskolan är en egen skolform för elever som inte klarar grundskolans eller gymnasieskolans kunskapskrav. Grundsärskolan och gymnasiesärskolan har egna kurs-planer, betygskriterier etc. Undervisningen är anpassad till varje elev. 

Vem får gå i särskolan?

  • Elever med utvecklingsstörning
  • Elever med autism eller autismliknande tillstånd om de också har en utvecklingsstörning
  • Elever som fått en hjärnskada (av våld eller sjukdom) vilket lett till en begåvningsmässig funktionsnedsättning.

Hur organiseras undervisningen?

En del elever går i grundskoleklass med extra stöd, andra går i en särskolegrupp på en grundskola eller gymnasieskola.

Hur fungerar det i Gnosjö kommun?

Det finns en klass i grundsärskolan på Bäckaskolan 7-9 och en klass i gymnasiesärskolan på GKC.
Övriga elever går för tillfället integrerade med extra stöd i grundskoleklasser på olika skolor i kommunen.

Hur får jag veta mer om särskolan?

Klicka på länkarna eller ring någon av kontaktpersonerna i högerspalten!

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Mottagande i grundsärskola
Särskolesamordnare
Ann-Katrin Strand
Telefon: 0370-33 11 64
ann-katrin.strand@edu.gnosjo.se

Specialpedagog grundsärskola
Louise Forsell Olofsson
Telefon: 0370-33 11 73

Gymnasiesärskola
Rektor Johanna Davidsson
Telefon: 0370-33 14 17

Postadress
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Läroverksgatan 17
335 32  GNOSJÖ

Länkar

Skolverket
Läroplan för grundsärskolan Länk till annan webbplats. med kursplaner i olika ämnen

Läroplan för gymnasiesär-skolan Länk till annan webbplats. med ämnesområden

FUB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklings-
störning

Attention Länk till annan webbplats.
Riksförbundet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

LSS Länk till annan webbplats.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

enbraplats.se - anhörigstöd på nätet Länk till annan webbplats.