Rektorns pedagogiska ledarskap

I Gnosjö kommun vill vi utveckla den del av rektorns uppdrag som handlar om pedagogiskt ledarskap. Forskning visar att framgångsrika skolor ofta har fokuserat på skolledarens pedagogiska ledarskap.

Under 2011-2012 har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört en utbildning för kommunens rektorer och förskolechefer. Utbildningen har anordnats av Umeå universitet.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Utvecklings- och elevhälsochef
Camilla Hansson
tel 0370-33 11 59
camilla.hansson@edu.gnosjo.se