Entreprenöriellt lärande

I de nya Läroplanerna (Lpfö, Lgr11 och Lgy11) poängteras vikten av att undervisningen och elevernas förmågor har ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Gnosjö har tillsammans med grannkommunerna Gislaved, Värnamo och Vaggeryd och Entreprenörsregionen samt Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK) med ekonomiskt stöd av Skolverket utarbetat en plan för implementering av entreprenörskap i skolan. Planen håller för närvarande på att utprovas och utvärderas i samverkan med forskare på HLK.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Utvecklings- och elevhälsochef
Camilla Hansson
tel 0370-33 11 59
camilla.hansson@edu.gnosjo.se