Läsårstider, lov, ledigheter

Enligt svensk skollag råder skolplikt för alla elever i åk F-9. Alla elever har både rätt till och samtidigt plikt att närvara under läsårets 178 skoldagar. 

Elevernas läsår 2021/22

Höstterminen: 2021-08-19 till 2021-12-22

Vårterminen: 2022-01-12 till 2022-06-15

Stängningsdagar

Under ett par dagar under höstterminen och vårterminen håller förskola och fritidshem stängt. Under hösten 2021 och våren 2022 har våra förskolor och fritidshem stängt följande dagar på grund av personalplanering och personalutbildningar:

  • Torsdag 23 september 2021
  • Måndag 10 januari 2022
  • Ytterligare en stängningsdag tillkommer under våren 2022

Läsårstider

Hösttermin 2021

Datum

Aktivitet

vecka

17 augusti

Skolstart för vuxenelever

Vecka 33

19 augusti

Skolstart för elever i grundskola och gymnasium

Vecka 33

23 september

Studiedag för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Vecka 38

23 september

Förskolor och fritidshem stängda

Vecka 38

1-5 november

Höstlov för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Vecka 44

17 november

Studiedag för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Vecka 46

22 december

Terminsavslutning för elever i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Vecka 51

Läsårstider

Vårtermin 2022

Datum

Aktivitet

vecka

10 januari

Förskolor och fritidshem stängda

Vecka 2

11 januari

Terminsstart för elever i vuxenutbildning

Vecka 2

12
januari

Terminsstart för elever i grundskola och gymnasium

Vecka 2

14-18 februari

Sportlov

Vecka 7

7-8
mars

Studiedag för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Vecka 10

11-15 april

Påsklov

Vecka 15

18
april

Lovdag

Vecka
16

26-27 maj

Lovdagar

Vecka 21

6
juni

Lovdag

Vecka 23

15 juni

Skolavslutning för elever i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Vecka 24

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Läroverksgatan 17
335 32 Gnosjö
tel 0370-33 11 48 eller 0370-33 11 49