Frånvaro, sjukanmälan

Detta gäller alla elever i åk F-9 på grundskolan samt på gymnasiet.

I den nya skollagen skärps kraven på skolan att informera vårdnadshavare om ogiltig frånvaro. Vårdnadshavare ska informeras samma dag om det inte finns särskilda skäl.
 
Sjukanmälan ska göras av vårdnadshavare i vårt webbverktyg Dexter eller via talsvarstelefon 0370-33 14 48. Eleven ska alltså inte sjukanmäla sig själv. Anmälan ska om möjligt göras före kl 08.00 för varje sjukdag. Finns ingen sjukanmälan gjord registreras frånvaron som "oanmäld" i Dexter och betraktas som ogiltig. När en elevs frånvaro registreras som "oanmäld" kommer vårdnadshavaren automatiskt få ett SMS och/eller e-postmeddelande om att frånvaro registrerats.

Anmäla frånvaro via webben

I Dexter kan du som vårdnadshavare förutom att anmäla frånvaro även se elevens schema m m. Vid frågor om konto/lösenord i Dexter skola kontakta Falko Falk Braunschweig, tel 0370-33 14 31, falko.falkbraunschweig@gkc.se eller respektive skolexpedition.

Anmäla frånvaro via telefon

Vid sjukanmälan via vår talsvarstelefon matas elevens personnummer (10 siffror) in och därefter väljer du 9 för att anmäla frånvaro för hela dagen. För anmälan som gäller del av dag får du istället knappa in dagens datum (6 siffror) och starttid, efter det anger du antingen 9 för frånvaro resten av dagen eller knappar in slutdatum och sluttid. När korrekt frånvaroanmälan är gjord skickas en bekräftelse via SMS till vårdnadshavaren.

Ansöka om ledighet

Ansökan om ledighet skall alltid lämnas skriftligt.

Ansökan om ledighet grundskolan Pdf, 56.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om ledighet gymnasiet Pdf, 73.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ogiltig frånvaro

Förutom sjukdom och ledighet som eleven har fått godkänt för, är all annan frånvaro ogiltig. Vi kontaktar hemmet och informerar elevhälsan vid hög frånvaro.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: