Stängt för kvalitetsarbete

Förskolan och familjedaghemmen har möjlighet att hålla stängt tre dagar varje år för att ge personalen möjlighet till gemensam planering, utvärdering och uppföljning av verksamheten. Minst två månader i förväg ska du få information om vilka dagar verksamheten håller stängt. Detta medför ingen reducering av avgiften.

Finns det behov av omsorg även en stängd dag kontaktar du snarast personalen på respektive enhet.

Nästa dag för kvalitetsarbete:

Torsdagen den 7 januari 2021

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: