Förskollärare tillsammans med ett antal barn leker i en sandlåda.

Förskola och fritidshem

Förskolans vision i vår kommun är "vi möter nya möjligheter varje dag". Förskolan styrs av skollagen, förskolans läroplan och FN:s barnkonvention. 

Alla våra verksamheter ska präglas av kvalitet, inflytande, glädje och lärande - vi strävar efter att såväl du som förälder som ditt barn ska uppleva det.

Förskolan är det första steget i ditt barns utveckling. I förskolan, liksom i fritidshem, bildar omsorg, fostran och lärande en helhet.

Varje år utvärderar och granskar personalen kvaliteten i sitt eget arbete för att synliggöra vad som är bra och vad som kan förbättras. Syftet är en likvärdig utbildning av hög kvalité i förskolan för alla barn.


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: