Starta fristående verksamhet

Från och med 1 juli 2009 infördes i skollagen en kommunal bidragsskyldighet till fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Syftet är att öka föräldrarnas valfrihet och möjligheter att välja olika former av pedagogiska verksamheter för sina barn. De verksamheter som kan anordnas är:

  • Förskola
  • Fritidshem
  • Förskola och fritidshem
  • Pedagogisk omsorg

Verksamheterna måste uppfylla skollagens och kommunens kvalitetskrav och kan ha olika inriktningar/profiler. Den fristående verksamheten måste uppfylla samma krav som ställs på motsvarande verksamhet i kommunen för att få bidrag och godkännas.

Information om regler och bestämmelser för att erhålla kommunalt bidrag Pdf, 471.5 kB.

Anmälan om förändring Word, 37.6 kB.

Ansökan om godkännande för fristående förskola Word, 74.7 kB.


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: