Verksamhetsförlagd utbildning

Hos oss hittar du engagerade pedagoger som gärna tar emot dig som studerar till förskollärare eller lärare för att göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Gnosjö kommun är samarbetspartner till Linnéuniversitetet och högskolorna i Jönköping, Borås och Halmstad. Vi tar gärna emot studenter även från andra högskolor.

Mål för den verksamhetsförlagda utbildningen

Efter tiden som lärarstuderande i Gnosjö kommun hoppas vi att du har fått en god insikt och kunskap om skolan som arbetsplats samt förståelse för och förmåga att omsätta tankarna i skolans läroplan/arbetsplan i praktisk handling. Du har varit en del i ett arbetslag och har där kunnat bidra till arbetslagets utveckling. Du har också övat din förmåga att planera, organisera, genomföra och utvärdera arbetet med barn och ungdomar.

Sekretess

När du börjar din VFU hos oss fyller du i en blankett för sekretess. Blanketten får du på arbetsplatsen eller skolexpeditionen. Sekretess innebär förbud att avslöja känsliga och ömtåliga uppgifter.

Registerutdrag

Innan du börjar din VFU ska du ha tagit ut registerutdrag från belastningsregistret.

Blankett för polisregisterutdrag Pdf, 57.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Pedagogisk måltid

Du som student betalar ingen avgift för den pedagogiska måltiden tillsammans med barn/elever.

Studentens ansvar

 • Informera dig om den skola där du gör din VFU.
 • Informera din handledare om aktuell kursplan.
 • Aktivt delta i handledarens/arbetslagets arbete och själv ta initiativ.
 • Successivt arbeta allt mer självständigt för att så småningom bli en resurs i skolan.
 • Under VFU-perioderna är det viktigt att du är delaktig i lärarnas alla arbetsuppgifter som handledaren anser att du bör delta i, exempelvis konferenser, tillsyn, föräldramöten, utvecklingssamtal, skolutvecklingsprojekt, med mer.

VFU-lärarens/arbetslagets ansvar

 • Utse en lärare i arbetslaget som huvudansvarig VFU-handledare.
 • Introducera lärarstudenten på arbetsplatsen och i arbetslaget.
 • Vara reflektionspartner, ge återkoppling och hjälpa studenten att se en tydlig koppling mellan teori och praktik.
 • Vara medveten om progressionen i studenternas utveckling.
 • Känna till målen för den verksamhetsförlagda perioden.
 • Delta i handledarträffar eller liknande i högskolornas regi.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

VFU-samordnare
Camilla Hansson
tel 0370-33 11 59
camilla.hansson@edu.gnosjo.se