Praktik i skolan

Elevpraktik

Årskurs 8 och 9
Praktisk arbetslivsorientering, eller PRAO, är en presentation av en arbetsplats och de arbetsuppgifter som förekommer där.

I årskurs 8 besöker eleverna (om möjligt) två arbetsplatser inom olika områden:
- industri, tillverkning
- övrig verksamhet (vård, handel, service etc).

I årskurs 9 är det vår målsättning att eleverna själv skall kunna skaffa PRAO-plats. Dels för att de lättare skall kunna få en plats efter eget önskemål och dels för att de skall få träning i att söka efter arbetsplatser och arbete.

Gymnasiet
Under gymnasiet gör eleverna ämnesanknuten praktik. Praktiken pågår olika länge beroende på vilket program de läser. Läs mer om praktik på gkc.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Vi välkomnar studenter som vill göra sin verksamhetsförlagda del av utbildningen i Gnosjö kommun.

Läs mer om VFU i Gnosjö kommun

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Studie- och yrkesvägledare
Håkan Johansson
Telefon: 0370-33 11 69
hakan.johansson@edu.gnosjo.se


VFU-samordnare
Camilla Hansson
Telefon: 0370-33 11 59
camilla.hansson@edu.gnosjo.se