Naturvetenskap och teknik för alla

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) är ett nationellt skolutvecklingsprogram. Det syftar till att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare.

Genom NTA vill man underlätta arbetet med att uppnå läroplanens och kursplanernas mål inom naturvetenskapliga ämnen och teknik (fysik, kemi, biologi och teknik). NTA riktar sig främst till grundskolan och då i första hand till år F-6.

I Gnosjö kommun samverkar skola, näringsliv och nationalparken Store mosse för att utveckla NTA-undervisningen. En styrgrupp bestående av representanter för de tre intressenterna har tillsats.

 

NTA:s grundpelare

- Ett forskande arbetssätt i skolan med tillgång till tematiskt experimentmaterial
- Organiserad materialservice
- Fortlöpande kompetensutveckling för lärare
- Kontinuerlig utvärdering av barns och ungdomars lärande
- Lokal samverkan mellan skola, kommun, näringsliv och högre utbildning m fl

Grundfilosofin inom NTA är arbetssättet som sätter eleverna och deras frågor i centrum. Varje NTA-tema är komplett med experimentmateriel för arbete i helklass under en period på 8—10 veckor. Eleverna bygger successivt upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap och teknik, inklusive språklig utveckling och eget ansvarstagande.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Utvecklings- och elevhälsochef
Camilla Hansson
tel 0370-33 11 59
camilla.hansson@edu.gnosjo.se

NTA-samordnare skolan
Sara Lundmark sara.lundmark@edu.gnosjo.se

NTA-samordnare förskolan
Bodil Wessberg bodil.wessberg@edu.gnosjo.se