Dokumentation

De nya styrdokumenten förskriver en ökad dokumentation inom flera områden. Bland annat ska elevernas resultat dokumenteras och meddelas föräldrar/vårdnadshavare för att kunna få en god bild av elevernas resultat.

Som en hjälp att praktiskt lösa dokumentation- och informationsfrågorna använder vi oss av lärplattformen Fronter, som gör det möjligt för föräldrar att digitalt kunna ta del av elevernas resultat, frånvaro etc.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Utvecklings- och elevhälsochef
Camilla Hansson
tel 0370-33 11 59
camilla.hansson@edu.gnosjo.se