Digitalisering i skolan

Vi ser digitalisering och digitala redskap som goda verktyg för att höja måluppfyllelsen. Kultur- och utbildningsförvaltningens digitaliseringssatsning utgår från förvaltningens digitaliseringsstrategi. I dagsläget pågår arbete med att ta fram en röd tråd genom utbildningen för att stärka likvärdigheten i digitala färdigheter och utveckla användandet av digitala hjälpmedel som pedagogiskt verktyg. Gymnasiets och högstadiets elevern har en-till-en datorer och låg- och mellanstadiet har Ipads, alla klassrum är utrustade med projektor, ljudanläggning, dator och i vissa fall interaktiva skrivtavlor.


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Utvecklings- och elevhälsochef
Camilla Hansson
tel 0370-33 11 59
camilla.hansson@edu.gnosjo.se