Val av skola, anvisad plats

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

Skollagen 10 kap 30§

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Grundskolechef
Agneta Dynesius Täck
Telefon: 0370-33 11 85
agneta.dynesiustack@edu.gnosjo.se

Gnosjö rektorsområde
Expedition
Läroverksgatan 17
335 32 Gnosjö
Telefon: 0370-33 11 48,
0370-33 11 49

Hillerstorps rektorsområde
Expedition
Kävsjövägen 4
335 73 Hillerstorp
Telefon: 0370-33 33 00